Online s Lektorem START

Tento typ kurzu nabízí oproti Online Samostudiu navíc online lekce s lektorem, konající se ve virtuální třídě. Tyto lekce probíhají podle předem daného rozvrhu. Varianta PREMIUM zahrnuje také soukromé lekce s lektorem dle osobních potřeb studenta. I nadále budete moci témata studovat libovolně a kdykoli sami chcete, tento kurz se nicméně více přibližuje prezenční formě našich kurzů, díky jasnému rozvrhu a interakci lektora se studenty.
Kompletní studijní materiály z biologie, fyziky a chemie

Videa zaměřená na důležitá témata

Inteligentní procvičování modelových otázek

Online lekce s lektorem podle rozvrhu

Záznamy proběhlých online lekcí

Soukromé online lekce s lektorem - 5x60 min

Pravidelné skupinové konzultace příkladů s lektorem

Účast na Modelových přijímačkách online

Skupina na Facebooku pro dotazy

Opakovací kartičky (Quizlet)

Seznam nezbytných vzorců do chemie a fyziky 

5 testů z Modelových přijímaček Bmedic 


Start

ČLENSTVÍ DO 30.6.2021 plus

čLENSTVÍ DO 30.6.2021


 premium

čLENSTVÍ DO 30.6.2021