Online Samostudium

Tento typ kurzu nabízí rozsáhlé studijní materiály k samostudiu, doplněné o videa vysvětlující důležitá témata. Pro přípravu na přijímací zkoušky 2020 jsou k dispozici také záznamy lekcí biologie, chemie a fyziky vedené našimi lektory ve virtuálních třídách.




Kompletní studijní materiály z biologie, fyziky a chemie

Videa zaměřená na důležitá témata 

Inteligentní procvičování modelových otázek

Záznamy online lekcí z biologie, chemie a fyziky

Účast na Modelových přijímačkách online

Pravidelné skupinové konzultace příkladů s lektorem

Skupina na Facebooku pro dotazy

Opakovací kartičky (Quizlet)

Seznam nezbytných vzorců do chemie a fyziky 

3 testy z Modelových přijímaček Bmedic 


start

ČLENSTVÍ DO 30.6.2020



Přijímačky 2020


plus

čLENSTVÍ DO 30.6.2020

Přijímačky 2020