BIOLOGIE

Lekce na vyzkoušení ZDARMA:

Buněčný cyklus a mitóza

Transkripce a translace

 

Chci členství

 

Tento online kurz je určen k přípravě na přijímací zkoušky z biologie na lékařských fakultách v ČR a SR, a to jak na magisterské, tak na bakalářské obory.

Kurz je rozdělen do několika částí. Začneme buňkou – podíváme se na rozdíly mezi prokaryontní a eukaryontní buňkou, na jednotlivé buněčné organely a děje na membráně a samozřejmě také na buněčný cyklus, mitózu a meiózu. Dobrá znalost buňky je velmi užitečná pro pochopení dalšího učiva.

Budeme pokračovat genetikou – začneme molekulární genetikou, kde probereme důležité děje jako je replikace DNA, transkripce a translace a navážeme klasickou genetikou a Mendelovými zákony. Projdeme také rodokmeny a spočítáme společně spoustu jednoduchých i náročných příkladů.

Další velkou kapitolou je člověk – zaměříme se na jednotlivé orgánové soustavy a zdůrazníme si to nejdůležitější, co student využije nejen k maturitě a přijímacím zkouškám, ale také při následném studiu lékařské fakulty.

Poslední větší kapitolou je mikrobiologie, kde si představíme nejdůležitější zástupce bakterií, virů a parazitů. Součástí kurzu jsou také krátké, ale nezbytné kapitoly o ekologii a historických objevech.

Texty jsou zjednodušeny do takové míry, aby byly pro studenty co nejsrozumitelnější, ale aby zároveň obsahovaly veškeré informace nutné k úspěšnému zvládnutí přijímacího testu na lékařskou fakultu.

 

 

Informace o kurzu

Course Instructors

MUDr. Lucie Marková MUDr. Lucie Marková Autor
Zdeněk Krejčí Zdeněk Krejčí Spoluautor

5. ročník LF MU

Úvod

Buňka

Genetika

Člověk

Mikrobiologie

Živočichové

Rostliny

Ostatní kapitoly

Procvičování otázek 

Modelové přijímačky Bmedic