CHEMIE

Lekce na vyzkoušení ZDARMA:

Reakční kinetika, termodynamika a chemická rovnováha

Aminokyseliny, peptidy, proteiny a enzymy

 

Chci členství

 

Tento online kurz je určen k přípravě na chemickou část přijímacích zkoušek na lékařské fakulty v ČR a SR, a to jak na magisterské, tak na bakalářské obory. Informace obsažené v kurzu využije i uchazeč o studium farmacie nebo veterinárního lékařství.

Kurz je rozdělen do několika částí. Začneme chemií anorganickou, kde se zaměříme na obecné znalosti a principy. Tato znalost je klíčová ke správnému pochopení souvislostí v chemii organické, která je podstatnou a velice významnou částí studia medicíny. V kapitole opakování jsou umístěny pdf soubory s testy z Modelových přijímaček Bmedic z minulých let.

Celý kurz je koncipován s důrazem na návaznost na vysokoškolské studium. Informace obsažené v jednotlivých kapitolách oceníte především při studiu biochemie, ale i farmakologie nebo fyziologie. Texty jsou zjednodušeny do takové míry, aby byly pro studenty co nejsrozumitelnější, ale zároveň aby obsahovaly veškeré informace nutné k úspěšnému zvládnutí přijímacího testu.

Významnou součástí online kurzu je možnost procvičování modelových otázek vytvořených lektory Bmedic, kterých je v tuto chvíli více než 1500.

 

Informace o kurzu

Course Instructors

MUDr. Jonáš Kunst MUDr. Jonáš Kunst Autor
MUDr. Vít Všianský MUDr. Vít Všianský Spoluautor