FYZIKA

Lekce na vyzkoušení ZDARMA:

Gravitace

Optické přístroje a oko

 

Chci členství

 

Nejdříve nahlédneme do mechaniky pevných těles, kapalin a plynů a zde získané poznatky si následně přeneseme do mechanického kmitání a vlnění, kde budeme věnovat značnou pozornost vnímání zvuku.

Další část věnujeme fyzikálním vlastnostem molekul – molekulové fyzice a termice, jejíž některé znalosti se nám budou později hodit jak v elektřině a magnetismu, tak především v kvantové a jaderné fyzice, jíž celý kurz zakončíme.

Nesmíme zapomínat ani na optiku, jejíž výuka následuje hned po magnetismu a která má jako vědní obor v medicíně pevné místo .

Pro lepší pochopení látky budeme často používat interaktivní animace, zdůrazníme si, které fyzikální jevy jsou důležité pro studium medicíny a  je i tedy větší šance, že se objeví u přijímacího testu.

Informace o kurzu

Course Instructor

MUDr. Ondřej Sivera MUDr. Ondřej Sivera Autor

Úvod

Matematika, fyzikální jednotky

Mechanika

Mechanika kapalin a plynů

Mechanické kmitání, vlnění a zvuk

Molekulová fyzika a termodynamika

Elektřina a magnetismus

Optika

Kvantová a jaderná fyzika

Procvičování otázek

Modelové přijímačky Bmedic