Záznamy lekcí FYZIKA

Záznamy lekcí dostupné ZDARMA:

Informace o kurzu

Kurz Instructors

Ondřej Sivera Ondřej Sivera Autor

6. ročník LF MU

Adam Dzvinčuk Adam Dzvinčuk Autor
Kateřina Čerbáková Kateřina Čerbáková Autor

4. ročník LF MU

Daniel Vodák Daniel Vodák Autor

4. ročník LF MU

Fyzika 2021/2022

Fyzika 2020/21

Fyzika 2019/20