Záznamy lekcí – Jarní kurz

Záznamy lekcí dostupné ZDARMA:

Informace o kurzu

Kurz Instructors

MUDr. Lucie Ulrichová MUDr. Lucie Ulrichová Autor
Ondřej Sivera Ondřej Sivera Autor

6. ročník LF MU

MUDr. Jonáš Kunst MUDr. Jonáš Kunst Autor