Záznamy lekcí

Záznamy lekcí dostupné ZDARMA:

Informace o kurzu

Kurz Instructors

MUDr. Lucie Ulrichová MUDr. Lucie Ulrichová Autor
Ondřej Sivera Ondřej Sivera Autor

6. ročník LF MU

MUDr. Jonáš Kunst MUDr. Jonáš Kunst Autor

Chemie 2021/22

Tento kurz nemá žádné lekce.

Biologie 2020/21

Chemie 2020/21

Fyzika 2020/21

Biologie 2019/20

Chemie 2019/20

Fyzika 2019/20