Odpověď na: Hypoosmolalita

Fóra Biologie Obecné dotazy k biologii Hypoosmolalita Odpověď na: Hypoosmolalita

#16298
Beáta Mikolášová
Lektor

Ahoj,
osmolalita sa definuje ako celkové množstvo rozpustených osmoticky aktívnych látok na kilogram rozpúšťadla, najčastejšie je tým rozpúšťadlom voda alebo sa hovorí konkrétne o krvnej plazme. Osmolalitu krvi nám určujú hlavne rozpustené ióny, močovina a glukóza.
Aby sme mohli hovoriť o hypo- alebo hyperosmolalite, musíme porovnávať dva roztoky oddelené semipermeabilnou membránou. Ak je v oboch porovnávaných roztokoch rovnaká koncentrácia osmoticky aktívnych rozpustených látok, označujeme ich ako izoosmolálne.
Ak je však v jednom roztoku koncentrácia látok väčšia, vzniká na membráne osmotický tlak. Ako hypoosmolálny by sme označili roztok, ktorého osmolalita je menšia, než osmolalita druhého porovnávaného roztoku. A zas naopak, hyperosmolálny roztok má osmolalitu vyššiu, než porovnávaný roztok.
Hypoosmolalita je teda stav roztoku, kedy je v ňom rozpustené menšie množstvo osmoticky aktívnych látok (napr. iónov alebo glukózy), než v poronávanom roztoku. Dôjsť k tomu môže napríklad aj pri krvi – hypoosmolalita plazmy. Vzniknúť môže napríklad ako metabolická odpoveď organizmu na traumu, neprimerané zbavovanie sa rozpustených látok v moči (vplyvom hormónu ADH), či neschopnosť vylúčiť vodu z organizmu.