Odpověď na: Periodická sústava prvkov

Fóra Chemie Příklady LF MU Periodická sústava prvkov Odpověď na: Periodická sústava prvkov

#16328
Miška Rybanská
Lektor

    Ahoj.

    V tejto téme sa, žiaľ, v rôznych literatúrach a to českých i zahraničných niekedy líšia názory. Zdroje našej univerzity však uvádzajú, že ku kovom alkalických zemín patria len 4 prvky (Ca, Sr, Ba, Ra), a preto by som sa pri prijímačkách riadila tým 🙂