Odpověď na: Příklad 26 – kinematika a dynamika hm. bodu

Fóra Fyzika Příklady LF MU Příklad 26 – kinematika a dynamika hm. bodu Odpověď na: Příklad 26 – kinematika a dynamika hm. bodu

#16439
Samuel Dopater
Lektor

  Ahoj, možno by bolo dobré tie 2 príklady (25,26) porovnať medzi sebou a pochopiť v čom sa odlišujú :).

  Na začiatok trochu teórie, ktorá je nutná na pochopenie tohto problému. 1. Newtonov pohybový zákon nám hovorí: Teleso zotrváva v klidu alebo rovnomernom priamočiarom pohybe pokiaľ nie je nútené inými silami tento pohybový stav zmeniť. Čo si z toho odniesť? Veľmi dôležité je to, že kľud a rovnomerný priamočiari pohyb sú 2 rovnaké pohybové stavy. Vyznačujú sa tým, že je u nich zrýchlenie rovné nule a rýchlosť je teda konštantná.

  Zrýchlenie je rovné nule v ,,dvoch” prípadoch → 1. Pokiaľ na teleso nepôsobí žiadna a 2. ( pre tento príklad veľmi dôležité) Pokiaľ je výslednica 2 síl na teleso rovná nule → Toto si môžeme ľahko predstaviť na dvoch osobách, ktoré tlačia  krabicu z opačných strán rovnako veľkou silou → krabica sa nepohne lebo F1 = F2.

  Ako teda riešiť takýto typ príkladu:

  Ako prvé je veľmi dôležité si uvedomiť, že rýchlosť je konštantná. To znamená, že zrýchlenie na toto teleso je rovné nule. Kedy je zrýchlenie rovné nule? (Viď odstavec vyššie). Veľkosť rýchlosti nás v tomto prípade vôbec nezaujíma a nebudeme ju potrebovať.

  Za druhé je dosť nápomocné si danú situáciu nakresliť. Čo v nákrese treba zahrnúť? 1. Smer pohybu telesa (Asi najdôležitejšie), 2. Tiažovú silu Fg, ktorá vždy smeruje dolu , 3. Silu vztlakovú, ktorá vždy smeruje nahor (nezabúdať, že vztlaková sila platí aj vo vzduchu!!) 4. Silu odporovú, pokiaľ sa teleso pohybuje a tento smer bude vždy opačný ako smer pohybu.

  Príklad 26 (Viď nákres a vysvetlenie od Elišky 🙂 ).  V tomto prípade stačí vypočítať silu vztlakovú a táto sa bude rovnať sile Fg a Fod.

  Fg a Fod nemusíme počítať (teoreticky by to šlo, ale nemáme na to aj tak údaje a navyše je to nepotrebné). Prečo je to nepotrebné? Pokiaľ vieme veľkosť vztlakovej sily, ktorá spôsobuje pohyb telesa nahor a taktiež pokiaľ vieme, že rýchlosť je konštantná, musí sa táto vztlaková sila rovnať silám, ktoré pôsobia proti nej. Iba tak docielime, že je pohyb bez zrýchlenia.

   

  Pozrime sa na príklad 25.

  Nákres podľa postupu:

  V tomto prípade je pohyb opačný → opačná bude aj odporová sila. V takom prípade vypočítame silu tiažovú. Fg = m.g = 0,08 . 10 = 0,8N.

  Táto sila, sa teda podľa nákresu musí rovnať sile vztlakovej a sile odporovej, pretože je pohyb opäť konštantný.

  Naskytne sa otázka, prečo v tomto prípade nemôžme rátať so silou vztlakovou. Podľa zadania ju vypočítať môžeme ale → treba si všimnúť, že pravá strana rovnice je tvorená okrem sily vztlakovej aj silou odporovou, ktorú nemáme ako zistiť, čiže pravá strana rovnice v tomto prípade nemôže byť kompletná.

   

  Skús sa pozrieť na tento príklad, nakresli si to a vyrátaj, aby si si overila, že tomu skutočne rozumieš :).

  • Odpověď byla upravena před 1 rokem a 3 měsíci uživatelem Samuel Dopater.