Odpověď na: 32. příklad- Práce, energie a výkon

Fóra Fyzika Příklady LF MU 32. příklad- Práce, energie a výkon Odpověď na: 32. příklad- Práce, energie a výkon

#16523
Honza Turza
Lektor

Ahoj,
tohle je typický příklad na vrh šikmý. Začneme náčrtkem:

Ze zadání známe vzdálenost bodu A a B, hmotnost kulky a velikost horizontální složky vektoru rychlosti (tedy v ose x, označil jsem ji tam červeně). Přijde mi, že nejjednodušší pro představu je nyní se podívat, co se děje s kulkou v rámci horizontálni osy (osy x) a poté v rámci osy vertikální (osy y).

V rámci osy horizontální se jedná o prostý přímočarý pohyb bez zrychlení. Ze zadání známe rychlost a délku trasy (v této ose), proto můžeme dopočítat celkový čas pohybu.

https://bmedic-online.cz/wp-content/uploads/hm_bbpui/16523/o2gr7oavbrmzhrrhrs060f4xlfx3ysb8.jpg

V rámci osy vertikální se jedná v první polovině (mezi body A-C) o svislý vrh vzhůru a poté v druhé polovině (mezi body C-B) o volný pád. Oba tyto pohyby budou trvat stejně dlouho (jeden libovolný z nich tedy bude trvat polovinu celkového času) a platí pro ně stejné vzorce: v = g.t

Teď když už tedy známe velikost rychlosti v obou osách, můžeme pomocí Pythagorovy věty spočítat výslednou (celkovou) rychlost v² = vx² + vy²
Proto tedy: Ek = 1/2.m.v² = 1/2.m.(vx² + vy²) = 1/2.0,01.(800² + 20²) = 3202 J

Odpověď 3200 J odpovídá Ek v rámci osy x, nesmíme ale zapomenout i na kinetickou energii v rámci vertikální osy.

Doufám, že je to takto trochu srozumitelné. Tady je kdyžtak odkaz na video s vysvětlením https://bmedic-online.cz/lekce/resene-priklady-doplnky-uciva/