Odpověď na: Vazebná energie

Fóra Chemie Příklady LF MU Vazebná energie Odpověď na: Vazebná energie

#16531
Markéta Příkazská
Lektor

Ahoj,

molekula ethenu obsahuje 2 uhlíky spojené dvojnou vazbou. Víme, že dvojná vazba je tvořená jednou sigma a jednou pí vazbou. Tyto vazby se od sebe liší umístěním překryvu orbitalů vůči spojnici jader. U vazby pí je překryv mimo spojnici jader atomů. Pí-elektrony, které takovou vazbu utvářejí jsou “dál” od jádra, tedy jsou slaběji poutány, proto je vazebná energie pí vazby ve srovnání se sigma menší.

V porovnání je dvojnásobek hodnoty energie sigma vazby větší než součet vaz. energii 1 sigma a 1 pí-vazby (která je menší viz výš). –> B) je správně
S NÁSOBNOSTÍ vazby STOUPÁ hodnota vazebné energie. –> proto je A) špatně.

Pro větší názornost přikládám obrázek, co jsem našla.