Odpověď na: 19. př. Kinematika a dynamika HB

Fóra Fyzika Příklady LF MU 19. př. Kinematika a dynamika HB Odpověď na: 19. př. Kinematika a dynamika HB

#16581
Samuel Dopater
Lektor
Up
0
::

Ahoj :). Vychádzame zo vzorca pre maximálnu výšku výstupu, ktorý znie nasledovne:

hmax = v2 / 2g

Kde v je počiatočná rýchlosť a g je tiažové zrýchlenie. Keď si dosadíme do vzorca:

1000 = v2 / 2 . (0,5) → (2 . 0,5 = 1)

1000 = v

v = 31,6 m/s.