Odpověď na: Kinematika a dynamika – př. 5

Fóra Fyzika Příklady LF MU Kinematika a dynamika – př. 5 Odpověď na: Kinematika a dynamika – př. 5

#16593
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj 🙂

Veľmi zaujímavý postup riešenia, si veľmi šikovná, že ťa to napadlo riešiť práve takto. Z tohto vyplýva, že na rovnomerne zrýchlený/spomalený pohyb sa môžeme pozerať aj ako na rovnomerný priamočiari pohyb s priemernou rýchlosťou daného zrýchleného pohybu. Ja na tejto úvahe nevidím žiadnu chybu a podľa mojich viacerých výpočtov to sedí takže za mňa je to správny postup 🙂 .

 

Ak by si ale chcela vedieť aj iný postup tak ja to počítam nasledovne:

Ide o to, že v danom príklade si nahradím zrýchlenie ,,a” z druhého vzorca za ,,v/t”. Následne mi vzniká vzorec s = 1/2. v. t

Z tohto vzorca si vypočítam čas, ktorý následne opäť dosadím do vzorca pre zrýchlenie a = v/t  a mám výsledok 🙂