Odpověď na: 1.LF výpočet x logická úvaha

Fóra Chemie Příklady 1. LF UK 1.LF výpočet x logická úvaha Odpověď na: 1.LF výpočet x logická úvaha

#16825
Markéta Příkazská
Lektor

Ahoj Natálko,

příklad bych řešila následujícím způsobem. Zaprvé jedná se o sůl se vzorcem NaCl, tato sůl bude ve vodě úplně disociovat. Tedy pokud si napíšeš disociační rovnici NaCl –> Na+ + Cl- je zřejmé, že z jednoho molu NaCl bude vznikat 1 mol aniontu a 1 mol kationtu.

Pozor situace by se lišila u jiné soli např. K2SO4 –> 2 K+ + (SO4)2-, kde by z jednoho molu soli vznikly 2 moly draselného kationtu a 1 mol síranového aniontu.
Z tohoto důvodu bych u řešení takových příkladu raději volila si vždy napsat rovnici, předejdeš zbytečným chybám. 🙂