Odpověď na: Nuklid

Fóra Chemie Jiné příklady Nuklid Odpověď na: Nuklid

#16890
Ján Michlík
Lektor

Ahoj,

Hned na začátek, nejde mi psát horní a dolní index, takže například vodík s protonovým číslem 1 a nukleonovým 1 zapíšu jednoduše takhle: H (Z=1, A=1).

Takže: ono je to trochu nešťastně formulované v tom online kurzu. Pokud chápu správně, ty jsi to pochopila tak, že nuklid by byla pouze látka, u které by platilo, že protonové a nukleonové číslo se rovnají (Z = A). Například H (Z=1, A=1).  Tak tomu ovšem není. Nuklid je látka, pro kterou je charakteristické nějaké jedno konkrétní protonové číslo a jiné konkrétní nukleonové číslo.

Například pokud budeme mít dva atomy uhlíku, jeden C (Z=6, A=12), druhý C (Z=6, A=13), nemůžeme říct, že se jedná o atomy stejného nuklidu, protože mají rozdílné nukleonové číslo. Pokud ovšem budeme porovnávat dva atomy uhlíku, jeden bude C (Z=6, A=12) a druhý taky, jedná se o atomy toho jistého nuklidu. Nuklidem je tedy látka, kde všechny atomy mají stejná jádra. Mají stejný počet protonů a stejný počet neutronů, tudíž stejná protonová a nukleonová čísla.

Chápu, že tyto pojmy mohou být někdy trochu matoucí. Možná bych doporučil kouknout se ještě na video “Základní chemické pojmy a stavba atomu”. Vítek to tam velice hezky vysvětluje od asi 25 minuty 🙂

 

  • Odpověď byla upravena před 10 měsíci a 2 týdny uživatelem Ján Michlík.
  • Odpověď byla upravena před 10 měsíci a 2 týdny uživatelem Ján Michlík.
  • Odpověď byla upravena před 10 měsíci a 2 týdny uživatelem Ján Michlík.
  • Odpověď byla upravena před 10 měsíci a 2 týdny uživatelem Ján Michlík.