Odpověď na: 72/63 koordinačné zlúčeniny

Fóra Chemie Příklady LF MU 72/63 koordinačné zlúčeniny Odpověď na: 72/63 koordinačné zlúčeniny

#17055
Markéta Příkazská
Lektor

    Ahoj Kamilo,
    autoři otázky pravděpodobně chtěli zjistit znalost týkající se rozdílnosti názvosloví podvojných/potrojných solí vs. koordinačních sloučenin, u kterých je specifické, že na centrální atom se váže více ligandů než je samotné oxidační číslo centrálního atomu.
    Tedy pokud se koukneme na sloučeninu Na3FeF6, můžeme říct, že na centrální atom železa s možnými ox. čísly II, III, IV, VI
    by se mělo vázat 9 ligandů (3 sodíky a 6 fluorů), což nám nesedí, ani pro nejvyšší možné oxidační číslo plus šest. Proto víme, že v komplexu molekuly musí být přítomna spousta koordinačních vazeb…Je to koordinační sloučenina. Klasické kovalentní by z atomu Fe mohlo vycházet v max. počtu 6.

    Je to jasnější? :))