Odpověď na: Modelovky str.66/68

Fóra Chemie Příklady LF MU Modelovky str.66/68 Odpověď na: Modelovky str.66/68

#17063
Miška Rybanská
Lektor

Ahoj!

Jedná sa o veľmi špecifický príklad, kedy jeden z reaktantov reaguje v nadbytku. Na začiatok si preto musíme stanoviť, ktorého z reaktantov je menej, keďže to bude náš limitný faktor (ak sa jeden z reaktantov minie, reakcia nebude naďalej prebiehať).

V priloženom obrázku som ti rozpísala jednotlivé kroky ako by som počítala ja.

1. Najprv si spravím zápis, prípadne si každú z pojednávajúcich zlúčenín môžem označiť písmenom, aby som sa nepomýlila.

2. Vypočítam látkové množstvo pre oba reaktanty.

3. Následne musím zobrať v úvahu pomer ich stechiometrických koeficientov(červená farba), z ktorého vyplýva, že uhlíku je akoby trikrát viac než oxidu vápenatého, a preto ich nemôžem porovnať- musím si prepočítať látkové množstvo uhlíku, ak by mal stechiometrický koeficient rovnaký ako CaO, čiže 1(predelím hodnotu tromi). V tomto kroku už môžem porovnať ich látkové množstvá, z čoho mi vyplynie, že CaO je v nadbytku, limitným faktorom je uhlík ,a preto musím počítať s jeho hodnotami.
4. Nakoniec už jednoducho dopočítam hmotnosť karbidu vápenatého buď cez trojčlenku ako ty alebo cez vzorec ako v mojom papieri.

Dúfam, že to bolo zrozumiteľné, ak by bola nejaká nejasnosť, rada sa tomu povenujem viac 🙂