Odpověď na: 26. príklad- hydrostatika- modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 26. príklad- hydrostatika- modelovky Odpověď na: 26. príklad- hydrostatika- modelovky

#17135
Samuel Dopater
Lektor

Tak všeobecne by sa to dalo zhrnúť takto. Čím ma nejaká látka väčšiu hustotu, tým menší objem jej potrebuješ aby dosiahla určitú hmotnosť. Tak napríklad keby sme porovnali kilogram železa a kilogram peria. Pochopiteľne kilogram železa bude mať menší objem ako kilogram peria (pretože perie má omnoho nižšiu hustotu, tým pádom ho potrebujem objemovo viac, aby sme dosiahli tiež kg).  Fg je tiažová sila, definovaná ako Fg=m.g → Čiže teleso s nejakou hmotnosťou je priťahované určitou silou. Telesá s rovnakou hmotnosťou majú pochopiteľne rovnaké Fg, ktorá na nich pôsobí.

Sila vztlaková závisí od objemu ponoreného telesa. Čím väčší je objem tým väčšia bude sila vztlaková (Fvz).

Keďže na dne máme predmety  s rôznou hustotou, ale majú rovnaký objem.

 

Celková sila na dno nádoby bude daná rozdielom Fg a Fvz. Napríklad z tohto pohľadu, bude na dno pôsobiť najväčšou silou teleso vyrobené z olova, pretože olovo má na daný objem najväčšiu hmotnosť (čiže má najvyššiu hustotu)