Odpověď na: 25. príklad hydrostatika- modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 25. príklad hydrostatika- modelovky Odpověď na: 25. príklad hydrostatika- modelovky

#17138
Honza Turza
Lektor

  Ahoj,
  pojďme postupně projít jednotlivé odpovědi a říct si, co je na nich špatně.

  a) Na všechna tělesa bude působit stejná vztlaková síla.

  …všechna tělesa mají stejnou hmotnost, to ale neznamená, že na ně bude působit stejná vztlaková síla. Ta závisí na objemu tělesa podle vzorce:
  Fvz = ρ . V . g

  b) Všechna tělesa budou působit stejnou silou na dno.

  …na všechna tělesa působí stejná tíhová síla, podle vzorce FG = m.g; na každé těleso ale působí jiná vztlaková síla, jak jsme si vysvětlili v odpovědi a); proto výsledná síla, kterou působí těleso na dno, bude vždy jiná.

  c) Hliníkové těleso bude nadlehčováno menší silou než těleso železné.

  …Železné těleso o hmotnosti jeden kilogram bude mít menší objem než těleso hlinikové o stejné hmotnosti, protože V = m / ρ (čím větší hustota;, tím menší objem); vztlaková síla je přímo úměrná objemu tělesa, hliníkové těleso tedy bude nadlehčováné větší silou než těleso železné.

  d) Největší silou budou vždy nadlehčována tělesa kulovitého tvaru.

  …Při výpočtu vztlakové síly zaleží pouze na objemu tělesa ale ne na jeho tvaru. Kilo železa má objem 127 ml a je jedno jestli se jedná o krychličku železa o hraně 5 cm nebo o kouli o poloměru 3,1 cm.

  • Odpověď byla upravena před 1 rokem a 2 měsíci uživatelem Samuel Dopater.