Odpověď na: 20. príklad- hydrostatika- modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 20. príklad- hydrostatika- modelovky Odpověď na: 20. príklad- hydrostatika- modelovky

#17144
Samuel Dopater
Lektor

Áno presne tak. Vztlakovú silu vypočítaš ako Fvz = V . ρ . g

→ V je objem ponoreného telesa

→ ρ je hustota kvapaliny, do ktorej je to teleso ponorené. Čiže pochopiteľne, čím nižšia hustota kvapaliny bude, tým menšia vztlaková sila bude pôsobiť na toto teleso, a preto môže teleso klesnúť ku dnu nádoby 🙂