Odpověď na: 16. príklad- kinematika a dynamika- modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 16. príklad- kinematika a dynamika- modelovky Odpověď na: 16. príklad- kinematika a dynamika- modelovky

#17150
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj, skôr ako sa pozrieš na riešenie, tak by som ti odporučil si najskôr naštudovať vodorovný vrh https://bmedic-online.cz/lekce/gravitace/

Ide o to, a to je dôležité, že obe tieto gule dopadnú naraz. Vodorovný vrh je možné rozdeliť na 2 samostatné pohyby → v Xovej osi ide o rovnomerný priamočiari pohyb  a v Y-ovej osi ide o voľný pád. Ale počiatočná rýchlosť v x-ovej osi nijako neovplyvní čas dopadu gule z hľadiska y-ovej osi nadol. To znamená, že tá rýchlosť, ktorá je uvedená v zadaní nám hovorí o počiatočnej rýchlosti v x-osi.

Pozorne si prezri obrázok. 

V y-osi sa jedná o voľný pád a obidve gule postupne zrýchľujú (zelený smer rýchlosti). Najskôr majú obe 5m/s a pri dopade 10m/s v y-osi. 

No guľa A má smer v x-osi a to práve 10m/s. Táto rýchlosť sa postupom času vôbec nemení. Odpoveď správne je b), pretože sa nás pýtajú na celkovú rýchlosť gule pri dopade, ktorú získame ako vektorový súčet jednotlivých rýchlostí. (Guľa B bude mať stále celkovú rýchlosť 10 m/s ale rýchlosť gule A získame vektorovým súčtom podľa obrázka 🙂 ).