Odpověď na: 42. príklad- hydrodynamika- modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 42. príklad- hydrodynamika- modelovky Odpověď na: 42. príklad- hydrodynamika- modelovky

#17152
Honza Turza
Lektor
Up
0
::

Ahoj,

tenhle příklad bych řešil s pomocí rovnice kontinuity:

S1 . v1 = S2 . v2

nebo taky

S . v = konst.

rychlost se tedy rovná:

v = konst. / S

Platí tedy, že rychlost ustáleného proudění nestačitelné kapaliny proudovou trubicí je nepřímo úměrná průřezu této trubice (případně tedy i poloměru/průměru této trubice S = π . r2).