Odpověď na: Hod

Fóra Fyzika Jiné příklady Hod Odpověď na: Hod

#17467
Honza Turza
Lektor

Ahoj,

začněme náčrtkem:

α = 40°
v0 = 11 m.s-1

Druhým krokem bude zjisit jaké jsou velikosti rychlostí v0x a v0y.

sinα = v0y / v0
v0y = sinα . v0 = sin40° . 11 = 7,071 m.s-1

cosα = v0x / v0
v0x = cosα . v0 = cos40° . 11 = 8,426 m.s-1

Nyní můžeme vypočítat v jakém čase narazí kámen do domu:

s = v.t
t = s/v = 1 / 8,426 = 0,119 s

Tuto informaci můžeme použít pro výpočet výšky, ve které se kámen bude v tu chvíli nacházet.

h = v0y.t – 1/2.g.t2 = 7,071.0,119 – 1/2.9,81.0,1192 = 0,839 – 0,069 = 0,77 m

Odpovědí je tedy, že kámen do okna nenarazí.
Otázkou je, jestli bychom neměli připočíst cca 1,5 metru jako výšku jeho ruky na počátku hodu, poté by kámen okno trefil. Záleželo by na zadání…