Odpověď na: 40. příklad – hydrodynamika modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 40. příklad – hydrodynamika modelovky Odpověď na: 40. příklad – hydrodynamika modelovky

#17486
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj :), neviem či máš v modelovkách chybu ale v mojich starších je označená správna možnosť B, čo sedí aj podľa výpočtu 🙂

Kinetickú energiu môžeš klasicky rátať cez vzorec Ek = 1/2 m . v2  → len si musíš dosadiť za hmotnosť ,,hustota krát objem” (Viď obrázok). Čiže pre obdobné príklady do budúcna, zaujíma ťa vlastne akú celkovú hmotnosť má pohybujúca sa kvapalina.

 

V bernouliho rovnici vystupuje vzorec Ek = 1/2  ρ . v2, čo je to isté ako keby sme počítali s ,,klasickým” vzorcom pre kinetickú energiu len v tomto vzorci uvažujeme jednotkový objem kvapaliny (čiže za objem dosadíme číslo jedno a preto nám zo vzorca vypadne a ostane len ρ)