Odpověď na: 50. příklad – hydrodynamika modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 50. příklad – hydrodynamika modelovky Odpověď na: 50. příklad – hydrodynamika modelovky

#17487
Samuel Dopater
Lektor

  Ahoj, v tomto príklade si musíš uvedomiť aký vzorec pre danú problematiku platí:

  S1 . v1 = S2 . v2         (S – obsah plochy prierezu potrubia (čiže kruh a pre kruh platí S = π . r2), v – rýchlosť pohybu kvapaliny)

  Takže, príklad by som ti doporučoval riešiť trochu jednoduchšie → z hlavy – to znamená: Pokiaľ vidím, že vo vzorci vystupuje nejaká veličina na druhú a pokiaľ sa táto veličina mení, tak bude dochádzať k nejakej zmene ktorá bude vždy umocnená na druhú. To znamená – ak sa mi polomer zmení 2x → rýchlosť sa zmení 4x. Ak sa polomer zmení 3x → rýchlosť sa zmení 9x atď.

  Takže podľa zadania – polomer nám klesol na polovinu pôvodnej hodnoty (zmenšil sa dvakrát), rýchlosť stúpne 4krát = 40 m/s.

   

  Respektíve si to môžeš skúsiť vyjadriť rovnicou, ktorej výsledok je taktiež správny, len postup je zdĺhavejší a dá sa v ňom ľahšie zamotať 😀 Pokiaľ by sme si dosadili za v1 = 10 m/s, tak je postup správny, pretože je to len 1/4 rýchlosti v2 (v2 bude 40 m/s)