Odpověď na: modelovky – 76/48

Fóra Chemie Příklady LF MU modelovky – 76/48 Odpověď na: modelovky – 76/48

#17562
VincentFerko
Lektor

Ahoj, začal by som tým, že si napíšem rovnicu danej neutralizácie:

H2SO4 + Ba(OH)2  →  BaSO4 + 2 H2O

Vidím, že aby kompletne prebehla táto reakcia, potrebujem rovnaké látkové množstvo kyseliny aj zásady (reagujú v pomere 1:1, kyselina uvoľní 2 H+, zásada 2 OH-).

V príklade mám zadaný objem a látkovú koncentráciu kyseliny, na dopočítanie látkového množstva použijem tento vzorec: n=c*V

Látkové množstvo kyseliny  →   n = 0,2*0,1 = 0,02 mol

Výpočet potrebného objemu roztoku hydroxidu (n je rovnaké ako kyselina)  →   V = n/c = 0,02/0,25 = 0,08 dm3 = 80 cm3

 

Príklad by mohol byť skomplikovaný tým, že hydroxid by bol jednomocný (napr. NaOH) → kyselina a zásada by reagovali v pomere 1:2. V tom prípade by som postupoval podobne, akurát by som pri zásade počítal s dvojnásobným látkovým množstvom.

Ak ešte niečo nie je jasné, tak sa pýtaj.