Odpověď na: 13. príklad – kinematika modelovky

Fóra Fyzika Příklady LF MU 13. príklad – kinematika modelovky Odpověď na: 13. príklad – kinematika modelovky

#17564
Silvia Miartušová

    Čiže to zrýchlenie sa rovná v podstate tomu gravitačnému zrýchleniu, ktoré je dané, pretože sme v homogénnom poli?  V inom by to tak neplatilo, ak dobre rozumiem? Ale inak je to jasné, ďakujem 🙂