Odpověď na: Hodnota pKa

Fóra Chemie Jiné příklady Hodnota pKa Odpověď na: Hodnota pKa

#17590
Silvia Miartušová

Môžem sa ešte opýtať, prečo sme si to rozdelili na súčet? Tejto časti ešte úplne nerozumiem. Ale inak som to pochopila, ďakujem 🙂