Odpověď na: Hodnota pKa

Fóra Chemie Jiné příklady Hodnota pKa Odpověď na: Hodnota pKa

#17621
Silvia Miartušová

Áno, už je mi to úplne jasné. Ďakujem krásne, veľmi mi to pomohlo 🙂