Odpověď na: oxidačné čísla

Fóra Chemie Obecné dotazy k chemii oxidačné čísla Odpověď na: oxidačné čísla

#17816
VincentFerko
Lektor
Up
0
::

Ahoj, pri organických zlúčeninách nám ide najmä o oxidačné čísla uhlíka. Oxid. čísla kyslíka je typicky -II a vodíka +I.

Oxidačné číslo nejakého atómu určuješ tak, že elektróny každej väzby (ktorá z tohto atómu vychádza) priradíš elektronegatívnejšiemu prvku z dvojice. Tomu, ktorý elektrón dostane, pripočítaš -1, ten, ktorý o elektrón príde, dostane +1. Keď takto sčítaš všetky väzby vychádzajúce z atómu, máš hotové ox. číslo. Samozrejme, treba vedieť, že napr. uhlík má vyššiu elektronegativitu ako vodík ale nižšiu ako kyslík (netreba vedieť presné hodnoty).

OČ uhlíka s naviazanou OH skupinou v molekule etanolu → -I  (-1-1+1 = -1)

(2. uhlík má ox. číslo -III)

OČ uhlíka s naviazanou =O skupinou v molekule acetaldehydu → +I  (-1+2 = +1)

Vidím teda, že uhlík sa oxidoval a chróm sa redukoval.

 

Pre ilustráciu ešte uvádzam výpočet ox. čísla C v kys. šťaveľovej:

C vytvára 3 väzby – 2 kyslíkmi a 1 uhlíkom.

Uhlíky majú rovnakú elektronegativitu, elektróny nepriradíš žiadnemu z nich (náš C má +0)

Dvojitá väzba s kyslíkom – C dostane +2 (za každý stratený elektrón, je to dvojitá väzba)

Jednoduchá väzba s kyslíkom – C dostane +1

Konečný výsledok → 0 + 2 + 1 =  +3

 

Pre úplnosť pridávam výpočet ox. čísla kyslíka (toho z OH skupiny):

Vytvára 2 väzby – s C a H. Oba tieto prvky majú nižšiu elektronegativitu, elektróny si zoberie kyslík.

Výpočet: -1 + (-1) = -2

  • Odpověď byla upravena před 7 měsíci a 2 týdny uživatelem VincentFerko.
  • Odpověď byla upravena před 7 měsíci a 2 týdny uživatelem VincentFerko.
  • Odpověď byla upravena před 7 měsíci a 2 týdny uživatelem VincentFerko.