Odpověď na: 1.LF oxidačné vlastnosti

Fóra Chemie Příklady 1. LF UK 1.LF oxidačné vlastnosti Odpověď na: 1.LF oxidačné vlastnosti

#18028
MUDr. Jonáš Kunst
Administrátor

Ahoj, obávám se, že zde se neobejdeš bez obecné znalosti toho, že chromany jsou obecně silná oxidační činidla (redoxní pár chroman/chromitý kation má pozitivní hodnotu standardního elektrodového potenciálu). Pro úplnost uvádím ODKAZ na stránku, kde jsou běžná oxidační/redukční činidla seřazena právě podle velikosti standardního elektrodového potenciálu – tzn. i podle síly redukčního/ oxidačního činidla, které v jednotlivých párech najdeme.

Pro zopakování: čím je hodnota standardního elektrodového potenciálu zápornější, tím najdeme v redoxním páru silnější redukční činodlo. Naopak čím je standardní elektrodový potenciál kladnější, tím stoupá síla oxidačního činidla.