Odpověď na: 66/61 výpočty

Fóra Chemie Příklady LF MU 66/61 výpočty Odpověď na: 66/61 výpočty

#18057
VincentFerko
Lektor

Ahoj,

poznáme 2 hodnoty – objemový zlomok  a hmotnosť kyslíka. Musím hľadať cestu, ako z hmotnosti zistím objem.

Z molárneho objemu plynu viem, že 1 mol každého plynu má za štandardných podmienok 22,41 dm3. Pôjdem teda cez látkové množstvo, z ktorého si následne vypočítam objem.

Teda z hmotnosti kyslíka, ktorú mám danú, si vypočítam jeho látkové množstvo. Z látkového množstva zistím objem kyslíka (teda 21% objemu) a následne pomocou trojčlenky vypočítam objem celku (vzduchu, 100%). Je tomu tak preto, lebo ak mám 1 mol kyslíka alebo 1 mol vzduchu, tak budú mať rovnaký objem – preto môžem cez objem kyslíka rovno počítať objem vzduchu (nezávisle na zložení vzduchu).

Látkové množstvo kyslíka:

n = m/M = 1000g/32 = 31,25 mol kyslíka

pozn. kyslík sa vo vzduchu vyskytuje v podobe molekuly O2 a preto použijem molárnu hmotnosť 32 g/mol

Objem kyslíka:

V = n * Vm = 31,25 * 22,41 = 700 dm3

Objem vzduchu:

0,21 ……. 700

1 …….. x

x = (1/0,21) * 700 = 3 333 dm3 = 3,3 m3

  • Odpověď byla upravena před 8 měsíci a 3 týdny uživatelem VincentFerko.
  • Odpověď byla upravena před 8 měsíci a 3 týdny uživatelem VincentFerko.