Odpověď na: 137/66

Fóra Biologie Příklady LF MU 137/66 Odpověď na: 137/66

#18750
Anežka Žádníková
Lektor

Ahoj,

1. je třeba určit druh dědičnosti:
– jsou postiženy ženy i muži -> autosomální
– vidíme situaci, kdy se dvěma zdravým lidem narodilo nemocné dítě -> recesivní

2. určíme si genotypy rodičů. Oba jsou zdraví, ale už se jim jedno nemocné dítě narodilo … musí být oba přenašeči (Aa)

3. když známe genotypy rodičů, je už jednoduché dopracovat se k výsledku:
Pravděpodobnost vzniku recesivní homozygota při křížení 2 heterozygotů je 25% -> B

Tady tento tříkrokový postup se dá aplikovat na všechny rodokmeny 🙂

Doufám, že Ti to pomohlo.

Když tak se ještě doptej.

Anežka