Odpověď na: Amfolyt

Fóra Chemie Příklady 2. LF UK Amfolyt Odpověď na: Amfolyt

#18756
MUDr. Jonáš Kunst
Administrátor
Up
0
::

Amfolyty nebo také amfoterní látky jsou sloučeniny, které se umí na základě vnějšího prostředí chovat jako kyseliny nebo zásady. Nejznámnějším zástupcem je voda, počítáme sem ale obecně také všechny ionty hydrogenkyselin (tzn. teké hydrogenfosforečnanový aniont HPO42-). Abychom si to vysvětlili ještě přesněji tak hydrogenfosforečnan se může v přítomnosti zásady (B) chovat jako kyselina a odštěpit proton který přejde na zásadu (HPO42- + B –> PO43- + BH) nebo v přítomnosti kyseliny (HA) může od této kyseliny proton příjmout (HPO42- + HA –> H2PO4 + A).