Odpověď na: Dynamika

Fóra Fyzika Příklady 1. LF UK Dynamika Odpověď na: Dynamika

#18770
Dárius Krišta
Lektor
Up
0
::

Ahoj, najprv si musíme spraviť zápis, premeniť na základné jednotky a určiť si nejaké kritériá toho, čo budeme počítať.

Čiže:

v = 108 km/h = (:3,6) 30 ms<sup>-1</sup>
F = 1 kN = 1000 N
P = ? W

Motor musí vykonávať nejakú prácu, aby udržal rýchlosť. Proti tej rýchlosti pôsobia práve odporové a trecie sily. Vieme, že práca sa počíta ako W = Fs, a výkon ako P = W/t.

Do W si dosadím Fs, a vyjde mi: P=Fs/t (s/t je rýchlosť rovnomerného priamočiareho pohybu, teda naše v).

Z toho vyplýva: P = Fv = 1000*30 = 30 000 W , po premene 30 kW