Odpověď na: komplexní sloučeniny

Fóra Chemie Příklady LF MU komplexní sloučeniny Odpověď na: komplexní sloučeniny

#19032
Markéta Příkazská
Lektor

Ahoj,
Na začátek si definujeme, co tedy jsou koordinační sloučeniny, které mohou mít koordinační částici pouze kation, pouze aniont, obojí nebo také tvořit komplex, a proto se občas nazývají komplexní.

[Co(NH3)6]Cl3                       kationtu hexaammin-kobaltitového.
K3[Co(NO2)6]                        aniontem hexanitrokobaltitanovým
[FeII(NH3)6][Fe(CO)4]       tetrakarbonylferrid (2-) hexaamminželeznatý.
[Co(NH3)3Cl3]                      triammin-trichloridokobaltitý komplex.

Koordinační (neboli komplexní) částice se skládají z (molekuly/iontu) centrálního atomu, ke kterému náleží několik atomových skupin/molekul/iontů, které nazýváme ligandy. Počet ligandů je větší než oxidační číslo centrálního atomu. Dále bych chtěla doplnit, že centrální atom je často původem d-prvků.

Jak máme definovanou koordinační vazbu ….Jeden z vazebných atomů (donor) poskytuje volný elektronový pár, druhý vazebný partner (akceptor) poskytnutými elektrony zaplní své volné orbitaly.

Tedy například sůl amonná (NH₄)₂SO₄, kde celá skupina NH4+ je v molekule dvakrát a zastává dvakrát vynásobené oxidační číslo +I tak že dorovnána síranový aniont s celkovým nábojem rovnému ox. číslu -II.

 

Vazba mezi O- (ze síranového aniontu) a H+ (amonného kationtu) bude vykazovat spíše iontové vlastnosti.

Poslední indicie vedoucí k tomu proč neřadíme amonné soli do koordinačních sloučenin je fakt, že amonium může být v koordinačních sloučeninách pouze jako NH3 forma, která bude tvořit elektroneutrální ligand s názvem “ammin”.

shrnutí: síra jako centrální atom není d- prvek,
NH4+ sloučenina nemá další volný el. pár na utvoření koordinační vazby,
oxidační číslo centrálního atomu nepřevyšuje počet ligandu.

Doufám, že je to jasnější, kdyžtak se neváhej zeptat 🙂