Odpověď na: Rovnováha reakci

Fóra Chemie Příklady 2. LF UK Rovnováha reakci Odpověď na: Rovnováha reakci

#19062
Lea Wittlingerova
Lektor

Srážecí reakce je reakce, při níž se jako produkt srážecí reakce tvoří sraženina – nerozpustná nebo velmi málo rozpustná. Tak například v roztoku, kde se nacházejí ionty Ag+ a Cl-, vznikne sraženina AgCl.
Ag+ + Cl- → AgCl
Sraženina se teoreticky může rozpustit zpět na ionty.
AgCl → Ag+ + Cl-
Tyto reakce jsou v rovnováze. Rovnovážná konstanta by tedy byla
K = [Ag+] x [Cl-] / [AgCl]

Protože při srážení je roztok nerozpustné sloučeniny nasycen a látková koncentrace nerozpustné sloučeniny je konstantní t.j. sraženina se nerozpoušti bude také konstantní součin rovnovážné konstanty a koncentrace nerozpustné sloučeniny.
Ks = K x [AgCl] = [Ag+] x [Cl-]