Odpověď na: Posunuti Brownovy castice

Fóra Fyzika Příklady 1. LF UK Posunuti Brownovy castice Odpověď na: Posunuti Brownovy castice

#19129
Anna Stojaspalova
Lektor

Ahoj,

pro střední kvadratické posunutí částice v rovině platí Einsteinův vztah:

s^2=2At, kde A je aktivita Brownova pohybu, charakteristická pro danou částici a prostředí. Z toho vyplývá, že je posunutí Brownovy částice přímo úměrná době posunutí.

Za určitých podmínek můžeme konstantu A vyjádřit jako A= RT/3pηrN, kde R je molární plynová konstanta, T je teplota prostředí, η je dynamická viskozita, r je poloměr částice a N je Avogadrova konstanta -> dosazením do původní rovnice vzniká s^2= 2RTt/3pηrN a z ní plyne, že je zároveň přímo úměrná i teplotě systému.