Odpověď na: Modelovky 87/56

Fóra Chemie Příklady LF MU Modelovky 87/56 Odpověď na: Modelovky 87/56

#19200
Ján Michlík
Lektor

Ahoj,

Keď sa pozrieme na túto rovnicu, vidíme, že reagujú 2 mol CO s 1 mol O2. Tento pomer 2:1, v ktorom tieto látky reagujú budeme mať celý čas na pamäti.

Predpokladajme teda, podľa zadania, že nám reaguje 15 mol CO (druhú časť zadania, 10 mol O2, zatiaľ ignorujeme). Takže, ak nám reaguje 15 mol CO a musí ostať zachovaný pomer 2:1, rovnica by vyzerala takto.

15 CO + 7,5 O2 –> 15 CO2

Ak by sme do reakcie dali aj viac O2, napríklad tých 10 mol, ktoré máme v zadaní, nijak by nám to nepomohlo. Na zreagovanie 15 mol CO totiž potrebujeme len 7,5 mol O2. Pri zreagovaní 7,5 mol CO sa už minulo tých 15 mol CO, ktoré sme mali k dispozícii a zvyšný kyslík nám už nemá s čím reagovať. Ostane teda v nezreagovanej podobe a jeho látkové množstvo bude 2,5 mol (10 – 7,5 = 2,5)

Správna je teda odpoveď d), po skončení reakcie nám v sústave ostalo 2,5 mol O2.