Odpověď na: Vnitřní energie, teplota

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Vnitřní energie, teplota Odpověď na: Vnitřní energie, teplota

#19228
Hamid
Lektor
Up
0
::

Ahoj,

Všeobecne platí, že ak máme izolovanú sústavu, v ktorej sa nachádzajú dve telesá s rôznymi teplotami, tak teplejšie teleso odovzdáva energiu chladnejšiemu. V tomto prípade 100 stupňová voda bude odovzdávať energiu, tým pádom sa ochladí na výslednú teplotu T, ktorú hľadáme.

Prijaté teplo ľad využije na: 1. Topenie (premení sa na 0 stupňovú vodu)
2. Zvyšok tepla sa využije na to, aby sa 0 stupňová voda zohriala na výslednú teplotu T.

Q(odovzdané 100 stupňovou vodou) = Q(topenie) + Q(prijaté 0 stupňovou vodou)

Q(odovzdané 100 stupňovou vodou) = m1.c.(T1 – T)
Q(topenie) = m2.Lt
Q(prijaté 0 stupňovou vodou) = m2.c.(T-T2)

m1 je hmotnosť 100 stupňovej vody = 5 kg
T1 je jej začiatočná teplota = 373,15 K

m2 je hmotnosť ľadu = 2 kg
T2 je začiatočná teplota vody, ktorá vznikne roztopením ľadu = 273,15 K

T = výsledná teplota (teplota ktorú hľadáme)
c = merná tepelná kapacita vody = 4200 J/(kg.K)
Lt = merné skupenské teplo táni ledu = 330 000 J/kg

Ak som správne počítal, výsledná teplota T by mala vyjsť približne 322,13 K čiže 49°C
Je takéto vysvetlenie dostačujúce? 🙂