Odpověď na: Vnitřní energie, teplota

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Vnitřní energie, teplota Odpověď na: Vnitřní energie, teplota

#19228
Hamid
Lektor

  Ahoj,

  Všeobecne platí, že ak máme izolovanú sústavu, v ktorej sa nachádzajú dve telesá s rôznymi teplotami, tak teplejšie teleso odovzdáva energiu chladnejšiemu. V tomto prípade 100 stupňová voda bude odovzdávať energiu, tým pádom sa ochladí na výslednú teplotu T, ktorú hľadáme.

  Prijaté teplo ľad využije na: 1. Topenie (premení sa na 0 stupňovú vodu)
  2. Zvyšok tepla sa využije na to, aby sa 0 stupňová voda zohriala na výslednú teplotu T.

  Q(odovzdané 100 stupňovou vodou) = Q(topenie) + Q(prijaté 0 stupňovou vodou)

  Q(odovzdané 100 stupňovou vodou) = m1.c.(T1 – T)
  Q(topenie) = m2.Lt
  Q(prijaté 0 stupňovou vodou) = m2.c.(T-T2)

  m1 je hmotnosť 100 stupňovej vody = 5 kg
  T1 je jej začiatočná teplota = 373,15 K

  m2 je hmotnosť ľadu = 2 kg
  T2 je začiatočná teplota vody, ktorá vznikne roztopením ľadu = 273,15 K

  T = výsledná teplota (teplota ktorú hľadáme)
  c = merná tepelná kapacita vody = 4200 J/(kg.K)
  Lt = merné skupenské teplo táni ledu = 330 000 J/kg

  Ak som správne počítal, výsledná teplota T by mala vyjsť približne 322,13 K čiže 49°C
  Je takéto vysvetlenie dostačujúce? 🙂