Odpověď na: Mechanická práce a energie

Fóra Fyzika Příklady LF UPOL Mechanická práce a energie Odpověď na: Mechanická práce a energie

#19239
Hamid
Lektor

Ahoj,
ďakujem za skvelé dotazy. 🙂

V príklade 8 odpoveď A znamená, že sila pôsobiaca na teleso spôsobí zmenu jeho rýchlosti. Tento poznatok potvrdzuje aj veličina impulz sily, ktorý sa rovná zmene hybnosti telesa. No a ak sa teda zmení rýchlosť telesa, musí sa zmeniť aj jeho kinetická energia. Na prijímačkách sa občas vyskytuje príklad, kde sa pýtajú napríklad na prácu, ktorú vykoná motor auta, ak sa rýchlosť auta zvýši z v1 na v2. Prácu motora by sme vypočítali práve ako zmenu kinetickej energie auta. Takže odpoveď A je pravdivá.

V príklade 9 je v odpovedi A menší chyták. Celková mechanická energia nie je súčinom kinetickej a potenciálnej energie, ale je ich súčtom. Em = Ek + Ep

Objasnila ti moja odpoveď všetko čo ti nebolo jasné? Ak nie, kľudne sa pýtaj. 🙂