Odpověď na: Modelovky 73/12

Fóra Chemie Příklady LF MU Modelovky 73/12 Odpověď na: Modelovky 73/12

#19361
VincentFerko
Lektor

Ahoj, v tomto príklade pracujeme s hmotnostným zlomkom ω (omega). Jeho vzorec je:

m(A) je hmotnosť rozpustenej látky, m(⊙) je hmotnosť celého roztoku.

Do hmotnosti celého roztoku musíš započítať hmotnosť rozpúšťadla aj hmotnosť rozpustenej látky. V našom príklade to je 3 000 g vody + 2 000 g solutu. Hmotnosť celého roztoku m(⊙) je 5 kg a 40% z toho tvorí solut → 2 000 g. Preto je C správna odpoveď.

Inak povedané, hľadám odpoveď s takou hmotnosťou solutu m(A), ktorá po pridaní do roztoku bude tvoriť 40% jeho hmotnosti.

správne: ω = 2 000/5 000 = 0,4

špatne: ω = 1 200/3 000 = 0,4