Odpověď na: pH

Fóra Chemie Příklady LF UPOL pH Odpověď na: pH

#19364
Viktor Kadeřábek
Lektor

    Ahoj,

    Za mě je nejlepší začít tím, že si spočítáme, k čemu vlastně chceme dojít. Jak víme, záporný dekadický logaritmus koncentrace H3O+ se rovná hodnotě pH. Když si tedy tento záporný dekadický logaritmus pro koncentraci 10^-5 mol/dm3 spočítáme, dojdeme k pH=5. Takže teď víme, jakého pH chceme v roztoku ředěním dosáhnout.

    Protože se ale jedná o roztok KOH, což je zásada a koncentrace KOH je stejná jako koncentrace OH- iontů, vyplatí se nám dál počítat spíš s pOH. Když tedy víme, že původní pH=8, z jednoduchého vztahu pH+pOH=14 si můžeme odvodit, že pOH tohoto roztoku=6. Když provedeme stejný výpočet pro námi požadovaný roztok s pH=5, zjistíme že pOH=9.

    To tedy znamená, že rozdíl pOH mezi původním a výsledným roztokem je 3. No a protože víme že pOH je záporný dekadický logaritmus, rozdíl v koncentracích by byl o 10^-3 mol/dm3. Abychom tohoto rozdílu dosáhli, musíme daný roztok naředit 1000x (10^3, tak aby se koncentrace zmenšila 10^-3). Vzhledem k tomu, že původní objem roztoku byl 1 ml, abychom ho 1000x zředili, musíme přidat 999 ml vody.

    Doufám že už je to jasné 🙂