Odpověď na: Genetika

Fóra Biologie Příklady 2. LF UK Genetika Odpověď na: Genetika

#19376
Kateřina Řeháčková
Lektor

Ahoj, tento příklad se počítá pomocí Hardy-Weinbergerova zákona – q2+2pq+p2=1, kdy q je zastoupení recesivních homozygotů a naopak p dominantních. 2pq by byli heterozygoti. Víme, že zastoupení rec. homozygotů (modrá je recesivní znak) je 36%, tedy q2=0.36. To odmocníme a zjistíme, že q=0.6. Podle pomocného vzorečku q+p=1 víme, že p=0.4- dominantní homozygoti tedy budou p2= 0.16. Heterozygoty (Aa) tedy spočítáme pomocí 2pq=2×0.6×0.4=0.48. Nyní tedy víme, že recesivních homozygotů (modrookých) je 36%, dominantních homozygotů je 16% a heterozygotů 48% ☺️ Pak a) a b) jsou správně. Doufám, že je příklad jasnější.