Odpověď na: Termodynamika str. 35/69,70

Fóra Fyzika Příklady LF MU Termodynamika str. 35/69,70 Odpověď na: Termodynamika str. 35/69,70

#19391
Samuel Dopater
Lektor

Ahoj, prepáč za neskoršiu odpoveď.

Tieto príklady sú tak trošku chemické 🙂

 

 

Ide o to, že ak si napíšeme rovnicu reakcie vodíku s kyslíkom a vyrovnáme je stechiometricky, zistíme, že na jednej strane vystupujú 3 moly a na druhej strane 2 moly. A keďže každý mol plynu plynu nesie objem 22,4 dm3 , takže pravá strana je vlastne objemovo po uvedení do rovnakých podmienok o 1/3 menšia.

To isté sa týka ďalšieho príkladu z tlakom. Rovnica reakcie je rovnaká a aj postup. Tlak je priamo úmerný počtu častíc (p = 1/3 Nv . m . vk2). Čiže pravá strana má po uvedení do rovnakých podmienok o 1/3 menej častíc ( o 1/3 menej mólov) to znamená, že tlak bude o 1/3 menší 🙂