Odpověď na: Akustické vlnenie

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK Akustické vlnenie Odpověď na: Akustické vlnenie

#19450
Dárius Krišta
Lektor

Ahoj,

tento príklad sa nedá veľmi vysvetliť matematicky, keď nepoznáš Fourierovu transformáciu. Riešil by som ho úvahou. V tomto príklade sa jedná o zvuk odrazený od dvoch rôznych predmetov rovnakej kvality. To je to isté, ako zvuk, ktorý vznikol dvoma rovnakými strunami (rovnaká kvalita) rôznej dĺžky (rôzny predmet). Teraz sa treba opýtať, kedy budú tieto struny v harmónii = kedy bude dochádzať ku kladnej interferencii? Mimo iné to bude práve vtedy, keď jedna z nich bude o polovicu kratšia (tzn. bude o oktávu vyššie), alebo dlhšia (bude o oktávu nižšie).

Struna, ktorá je 2x kratšia (teda má polovičnú dĺžku) má 2x vyššiu frekvenciu, čiže jej zvuková vlna má 2x kratšiu vlnovú dĺžku.

Struna, ktorá by bola 3x kratšia (teda má tretinovú dĺžku) má 3x vyššiu frekvenciu, zvuková vlna musí byť 3x kratšia,

atď.

K Fourierovej transformácii existuje pekná simulácia, snáď ti pomôže lepšie túto otázku pochopiť.

https://phet.colorado.edu/sims/html/fourier-making-waves/latest/fourier-making-waves_en.html

 

D.