Odpověď na: Pistala varhan

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK Pistala varhan Odpověď na: Pistala varhan

#19452
Dárius Krišta
Lektor

Ahoj,

to, že je hudobný nástroj “čtvrťvlnným rezonátorem” znamená, že zvuk prejde štvrtinu vlnovej dĺžky, kým sa dostane z hudobného nástroja (v tomto prípade z píšťaly). Potrebujeme si vypočítať vlnovú dĺžku: λ=v/f, kde v je rýchlosť zvuku vo vzduchu (cca 330m/s), a frekvencia subkontry C je 16Hz (pre zaujímavosť, frekvencia kontry C, ktorá je o oktávu vyššie bude 2x vyššia, teda 32Hz). Nech sa nám ľahšie počíta, zaokrúhlime 330m/s na 320m/s

320/16=20m

Pozor! 20m ešte nie je výsledok, je to len vlnová dĺžka SubC C. Keďže píšťala je štvrťvlnná (a zároveň v štvrtine vlny bude kmitna, teda bude zvuk rezonovať najviac), prenásobíme výsledok 1/4

20*1/4=5m

Píšťala má teda 5 metrov.

Dúfam, že som pomohol.

D.