Odpověď na: modelovky 75/33

Fóra Chemie Příklady LF MU modelovky 75/33 Odpověď na: modelovky 75/33

#19545
Nina Novoveská

a, 7,62 mol.dm-3
b, 10,08 mol-dm-3
c, 8,77 mol.dm-3
d, 13,12 mol.dm-3
správne by malo byť B